Gemeenteraadsverkiezingen & de Schilderswijk

Het circus richting de gemeenteraadsverkiezingen begin 2018 is weer in volle gang. De lijsttrekkers van de lokale partijen zijn grotendeels bekend. De kandidaten voor de raad zijn zich aan het voor positioneren. Het is hiernaast een kwestie van tijd voor dat ook de Schilderswijk zich weer op kan maken voor een disproportionele stortvloed van lokale politici die  bewoners en ondernemers wederom op het hart gaan drukken dat zij hun problemen wel echt serieus nemen. Lokale politici gaan weer voor de honderdste keer plechtig beloven dat er nu wel echt een pinautomaat komt, en er worden voor de komende periode weer een scala aan symbolische thema’s koortsachtig opgepakt door onze lokale vertegenwoordigers. Alle partijen gaan tijdens de vele debatten in de wijk in koor verklaren dat discriminatie op de arbeidsmarkt onacceptabel is. Dat de gevolgen van de maatschappelijke tweedeling nu echt aangepakt dienen te worden. Ze sluiten de campagne in de wijk vervolgens allemaal af met de uitspraak dat ze ook na de verkiezingen hun gezicht geregeld zullen blijven tonen. Je ziet ze over het algemeen vervolgens (inhoudelijk) vrij weinig meer terug totdat de volgende cyclus van verkiezingen weer op komst is

Ik ken oudere bewoners in de wijk, die deze herhalende cyclus al hun hele leven mee maken, zonder dat er op de grote thema’s ook maar iets structureel is veranderd.

Hoe moet dit nu anders vraag ik me dan af als betrokken bewoner? Hoe zorgen we dat lokale politici zich voor de verandering eindelijk wel duurzaam gaan verbinden aan de wijk(en)?  Hoe zorgen we dat onze lokale politici niet alleen in woorden maar ook in daden en met bezieling strijden voor gelijke kansen voor iedere bewoner van Den Haag.

Zoals u ziet, ik heb ik veel vragen, en iets minder antwoorden(maar wel een heleboel praktische suggesties)

De partij die mij voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen hierop voor de verandering wel een bezield (en betrouwbaar) antwoord geeft heeft mijn stem!

 

 

 

 

Advertentie

Voorbeeld Schilderswijk Bewonerstour

 

logo Schilderswijk Bewonerstours

regenboogsw

Fotograaf: Dhr.. Marks

 

Dit is een voorbeeld van een van de tour varianten om u een impressie te geven.  De tours worden op maat gemaakt. Er is een oneindig aantal varianten mogelijk, met ook bezoeken aan instellingen in de wijk, en specifieke doelgroepen tours. Iedere tour is er een op maat, die met u in nauw overleg wordt samen gesteld.

Voorbeeld van een programma:
We verzamelen we bij het Marokaanse theehuis aan de Hoefkade, direct tegenover Hollands spoor. De deelnemers aan de groep krijgen onder het genot van een kopje Marokkaanse thee uitleg bij het programma voor die dag, en worden voorgesteld aan de bewoner(s) die de tour begeleiden.

We vertrekken we over de Hoefkade richting de van Ostadewoningen, een pituresque hofje uit eind 19e eeuw. Een bewoner vertelt er over de geschiedenis van het hofje, en hoe de bewoners daar vandaag de dag leven. Er is de mogelijkheid om een huisje van binnen te bekijken.

We lopen richting de Hoefkade ten hoogte van de plek waar drie jaar terug de veelbesproken demonstratie heeft plaatsgevonden, en horen van een van de bewoners hoe hij dat ervaren heeft en wat dat met hem of haar heeft gedaan.

Hierna lopen we richting de Hobbemastraat en gaan langs bij het Falcona Hof(mede bekend geworden vanwege de tv serie rondkomen in de Schilderswijk) We spreken daar met een bewoner over de uitdagingen waar zij dagelijks mee te kampen hebben in de wijk in de omgang met de jongeren etc.

We lopen door naar Theater de Vaillant aan de Hobbemastraat, waar een van de omringende bewoners verteld over het belang van theater de Vaillant voor de wijk, de recente rellen en de impact die de gevolgen voor hem/haar zelf hadden.

Vervolgens gaan we door naar de Haagse markt waar we´gaan lunchen bij een van de vele leuke eettentjes.

We gaan de Haagse markt op, wordt u persoonlijk voorgesteld aan een aantal van de ondernemers en is er de mogelijkheid om te shoppen.

We lopen samen terug naar stations Hollands spoor, waar de tour ten einde komt.

Naast de ‘op maat tours’ bieden wij vanaf 22 Oktober 2018 ook een standaard variant van de Bewonerstour aan.

Voor meer informatie de nieuwe standaard variant van de Bewonerstour neemt u contact met ons op op via swbewonerstours@stichtingbbis.nl

 

Schilderswijk Residents Tours

 

logo Schilderswijk Bewonerstours

Schilderswijk Residents Tours is born out of love for the neighborhood and its residents. It offers unique ‘Behind the scenes’ tours which are offered by the residents themselves. The aim is:

  1. Deepening the understanding of this unique quarter where more as a 120 Nationalities are living peacefully together.
  2. Increase tourism, with a consequent strengthening of the local economy. Schilderswijk Residents Tours complements the existing range of tours in the neighborhood, and does not replace it. It works together with these providers, and will refer you to one of them when your needs are better reflected by them.

Unique ‘Behind the Scenes’ tours in the Schilderswijk

The tours are custom made. There are an infinite number of variations possible, including visits to institutions in the district, and specific target groups tours. Each tour is custom made, with your wishes in mind.

Example of a tour program

This is an example of a tour program to give you an impression.

We gather at the Moroccan teahouse at the Hoefkade, directly across the trainstation. Participants start with a cup of delicious Moroccan tea, while the guides introduce themselves and give an explanation of the program for the day.

We leave in the direction of the van Ostade Estate, a pituresque courtyard from the late 19th century. One resident tells about the history of the court, and how the people there live nowadays. There is the possibility to view one of the houses from the inside.

We walk towards the Hoefkade at about the spot where you had the much discussed demonstration. We hear from one of the residents how he experienced that day, and what that has done to him or her.

Afterwards we walk towards the Hobbemastreat and go to the Falcona Court (also known for the TV serie) We speak with a resident about the challenges they have with every day camps in the district in dealing with the youth etc.

We walk to the theater to Vaillant Hobbemastraat where told one of the residents tells about the importance of theater Vaillant for the district, and the recent history of the theatre.

Then we go to the Hague market where we have lunch at one of the many great eateries. We’re going to the Hague market, you will be presented in person to a number of entrepreneurs and there is the opportunity to do some shopping.

We walk together back to Dutch railway stations, where the tour ends.

Book now(click here)

More information(click here)